ข่าวกิจกรรม

มาตรการป้องกัน COVID-19 ของสหกรณ์ฯ

โดย admin
 วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 11:34 น.
 1312
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญฯ เปืดบริการ กู้ ฝาก ถอน สวัสดิการ   ส.อ.ส.  อื่นๆ  ตามปกติและมีมาตรการป้องกัน COVID-19
-วัดอุณหภูมิ ผู้เข้าในสำนักงานสหกรณ์ฯ
-ทำความสะอาดส่วนพื้นที่บริการ และลิฟท์ ทุก 3 ช.ม.
-มีเจล แอลกอฮอล์ บริการแก่สมาชิก
-จนท.เคาท์เตอร์สวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัย
-ทำความสะอาดใหญ่ ฉีดพ่นยาฆ่าไวรัสที่มาตรฐาน 
# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ด้วยความปรารถนาดีจาก สหกรณ์ฯกรมสามัญศึกษา