ข่าวกิจกรรม

การประชุมสัมมนาผู้แทนหน่วย เรื่อง "นวัตกรรมใหม่ที่ผู้แทนหน่วยควรรู้กับการพัฒนาสหกรณ์"

โดย admin
 วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 10:06 น.
 327
การประชุมสัมมนาผู้แทนหน่วย เรื่อง "นวัตกรรมใหม่ที่ผู้แทนหน่วยควรรู้กับการพัฒนาสหกรณ์"
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา